Workshop:

Ensamhet - Hur kan jag göra skillnad?

seniorer Skratta

Vår uppskattade workshop har temat “Ensamhet - Hur kan jag göra skillnad?”.  

 

Den vänder sig till äldre som tillsammans vill vara med och finna svar på frågan om hur var och en av oss kan göra skillnad ifråga ensamhet, för oss själva och andra.

Ensamhet är ett av vår tids stora folkhälsoproblem.  Pandemin under större delen av 2020 har gjort otaliga äldre socialt isolerade. Under vår workshop går vi under 1,5 timme igenom ett varierat program där vi bl.a. presenterar vår verksamhet och vad vi kan erbjuda samt föreläser om varför ensamhet är ett folkhälsoproblem vi alla bör engagera oss för att göra skillnad ifråga om.

Vi genomför även en individuell enkät och har flera gruppdiskussioner där vi brainstormar vardagslösningar, för att sedan avsluta med att varje deltagare skapar en personlig plan att ta med hem och omsätta i vardagen. Workshopen är interaktiv med möjlighet till både individuell reflektion och givande samtal.

Workshopen är kostnadsfri för pensionärsdrivna verksamheter. Övriga beställare erlägger en symbolisk avgift. Självklart genomförs arrangemanget med utgångspunkt från att säkra mot överföring av smitta.
 

För att boka en workshop så mejla oss på info@skillnadtillsammans.se eller kontakta oss via formuläret på den här sidan.

Diakonins%2520dag%25202020_edited_edited